MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Politica Societăţii:
• Dezvoltarea durabilă prin utilizarea şi valorificarea optimă a resurselor;
• Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor oferite;
• Corectitudine şi promptitudine în asigurarea serviciilor;
• Consolidarea încrederii beneficiarilor serviciilor şi a partenerilor direcţi;
• Loialitate faţă de partenerii şi colaboratorii societăţii;
• Protecţia şi conservarea mediului înconjurător ;
• Creşterea nivelului calitativ al serviciilor oferite clienţilor.

Acreditări existente:
• Sistem Integrat de Management la nivelul întregii organizaţii în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001 : 2008
• Sistem Integrat de Management la nivelul întregii organizaţii în conformitate cu cerinţele Managementului de Mediu ISO 14001 : 2004
• Sistem de vopsire pe baza standardului Qualicoat şi Qualicoat Seaside

Protecţia mediului:

• Sisteme de producţie cu impact minim asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii angajaţilor Societăţii;
• Staţie proprie de epurare a apei industriale rezultate din producţie, la standarde europene;
• Autorizaţii de ape şi de mediu conform legislaţiei în vigoare.
Controlul Calităţii:
• Personal calificat
• Laborator dotat cu aparate de ultimă generaţie, conform standardului Qualicoat
• Certificate de calitate emise pe baza următoarelor teste :
     o Măsurarea nivelului de pH
     o Conductivitate
     o Rezistenţă la îndoire
     o Rezistenţă la impact
     o Testarea aderenţei
     o Testarea durităţii
     o Testarea elasticităţii peliculei de vopsea
     o Măsurarea grosimii stratului de vopsea
     o Măsurarea luciului
     o Măsurarea stratului de conversie
     o Măsurarea temperaturii de polimerizare
     o Testarea rezistenţei stratului de vopsea în mediu acid şi sărat
     o Identificarea culorii şi a nuanţelor de culoare.
     o Testarea rezistenţei la fierbere